Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel ons: 038 820 00 66

Disclaimer

Deze website is eigendom van Expedient. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Expedient mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan Expedient.

De informatie op de website is met zorg samengesteld. De kracht achter onze organisatie en onze advisering zijn onze mensen. En mensen maken soms fouten. We kunnen daarom niet uitsluiten dat ergens op deze website informatie niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door Expedient dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Expedient aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites, aangezien Expedient geen invloed heeft op de inhoud van die websites.

De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Expedient is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website of (een) daaraan verbonden website(s) aangeboden informatie en/of materiaal.